மாதிரிகள் - ஜீனன் Ruijie மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின்

லேசர் Ruijie வரவேற்கிறோம்

 WZ-YPY-9 WZ-YPY-1 WZ-YPY-4
 WZ-YPY-13  WZ-YPY-10  WZ-YPY-15
 WZ-YPY-11  WZ-YPY-14  WZ-YPY-12
 WZ-YPY-5  WZ-YPY-7  WZ-YPY-8
 WZ-YPY-6  WZ-YPY-2  WZ-YPY-3