Ťažký štandard Open Typ Fiber Laserový rezací stroj

Ťažký štandard Open Typ Fiber Laserový rezací stroj

  • RJ-3015PT Heavy Standard Fiber Laser Cutting Machine with Full Enclosure
  • RJ-3015G Model Fiber Laser Cutting Machine with High Power
  • 3015EP Heavy Standard Enclosure Type with Auto Pallet Changer